8 tia

Đầu tưới 8 tia có thể gắn trên ống PE 16, 20, 25mm, cũng có thể gắn với ống dẫn 6mm.