Ấn phẩm

Bản tin số 4 năm 2003

Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch phát triển cho 40 sắp tới, kiếm tìm những phương thức mới nhằm tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng và thực hiện nhiệm vụ tưới nông nghiệp tốt hơn.

Tải bản tin tại NIC_NEWS_413

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *