Chiều dài dây tưới

Cách tính toán chế độ tưới tiêu cho cây trồng, cường độ phun mưa và thủy lực đường ống như thế nào? Công thức tính toán ra sao?

Gần đây, các khách hàng của Nhabeagri có gửi những thắc mắc công ty về cách tính toán chế độ tưới tiêu cho cây trồng, về cường đồ phun mưa và thủy lực đường ống. Hôm nay chúng tôi xin được phép viết một bài về cách tính toán về những yêu cầu trên của quý khách.

Trước hết, để tính toán được chế độ tưới, cường độ phun và thủy lực đường ống thì chúng ta hãy cùng xem xét các yếu tố quyết định đến chúng:

+ Đặc điểm loại đất canh tác và độ dốc địa hình khu canh tác,
+ Sơ đồ bố trí vòi phun,
+ Số vòi phun cần thiết để tưới và thời gian tới của một lần tưới,
+ Khoảng cách giữa các vòi phun,
+ Cách bố trí đường ống,
+ Cách tính toán thủy lực đường ống (Chúng tôi đã từng có một bài viết về vấn đề này. Bấm tại đây ),
+ Xác định lưu lượng thiết kế và cột nước thiết kế để chọn máy bơm và động cơ, v.v

tưới phun mưa cục bộ cho cây mắc ca

Do đây là các kiến thức chuyên ngành kĩ thuật nên một bài viết sẽ không thể cung cấp hết các công thức cũng như kỹ thuật tính toán cho quý vị. Chúng tôi có soạn ra một file tài liệu gồm đầy đủ những kiến thức bên trên để thuận tiện cho việc nghiên cứu và tính toán của khách hàng. Đây là tài liệu về “Hệ  thống  tưới  tiêu  –  Yêu  cầu  kỹ  thuật  tưới  bằng phương pháp phun mưa“,  được xây dựng  dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ về tưới tiết kiệm nước thực hiện tại nông trường Đồng Giao  tỉnh  Ninh Bình và nông trường  Kim Bôi  tỉnh  Hòa Bình, theo quy định tại khoản  2 điều 13 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và  điểm a, khoản 1 điều  5  của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Do Trung tâm Khoa học và Triển khai Kỹ thuật Thủy lợi thuộc trường  Đại  học  Thủy  lợi  biên  soạn,  Bộ  Nông  nghiệp  và  Phát  triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Xin vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu: tcvn9170-2012-130713105358-phpapp01.