chọn thiết bị tưới

Tưới phun mưa giúp cho đất tơi xốp

Nên chọn hình thức tưới phun mưa hay tưới nhỏ giọt (Câu hỏi 5)

[caption id="attachment_4049" align="alignleft" width="300"] Tưới phun mưa giúp cho đất tơi xốp[/caption] Nên chọn hình thức tưới phun mưa hay tưới nhỏ giọt  Đây là câu hỏi chúng tôi nhận được khá nhiều từ bà con nông dân. Chúng tôi xin trả lời như sau: Để chọn được phương pháp tưới tự động, trước hết...