D5000

D5000 là dòng sản phẩm dây tưới cao cấp của Rivulis với tính năng tự bù áp (cố định lưu lượng nước trên mỗi đầu tưới). Sản phẩm có nhiều khoảng cách lỗ, nhiều cỡ và độ dày khác nhau. Đáp ứng tốt mọi yêu cầu khắt khe nhất của các loại cây trồng. Sản phẩm D5000 đặc biệt phù hợp cho vùng đồi dốc, các trang trại quy mô lớn.