Showing all 1 result

Show sidebar
Que cắm tưới Maxima Spike PC
Đóng

Que Cắm Tưới Bù Áp Teco Maxima 360° Spike PC

25,000 
Teco Maxima 360 Spike PC, Que cắm tưới phù hợp cho cây bụi cây trồng trên chậu và vườn hoa bán kính nhỏ, với tính năng phun xoáy bù áp với lưu lượng định sẵn