Danh Mục Phụ Kiện Ống 16mm

Phụ kiện ống 16mm sử dụng phổ biến trong cả hệ thống tưới nhỏ giọt và phun mưa cục bộ. Phụ kiện thường gồm Khởi thủy, nối, tê, co, bít cuối ống.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.