Phụ kiện ống 6mm TJ

Showing all 4 results

Show sidebar
Co ống dẻo, ống nhỏ giọt 6mm
Đóng

Co nối ống 6mm

1,000 
Co ống dẻo, ống nhỏ giọt 6mm
Nút bít ống 4x6mm
Đóng

Nút bít ống 4-6mm

800 
Cần thiết cho mọi hệ thống tưới nhỏ giọt có sử dụng các ống 4x6mm
Đóng
Nối thẳng ống 4mm - 6mm
Đóng

Nối thẳng ống 6mm

800 
 Ứng dụng: Cút nối ống 6mm sử dụng để nối 2 đoạn ống cùng cỡ 6mm (ống mềm PE 6mm hoặc ống nhỏ giọt microdrip 6mm) hoặc nối ống 6mm với ống nhánh dẫn nước PE 16mm, 20mm.