Phụ kiện ống 6mm TJ

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Co nối ống 6mm

800 
Co ống dẻo, ống nhỏ giọt 6mm

Nút bít ống 4-6mm

600 
Cần thiết cho mọi hệ thống tưới nhỏ giọt có sử dụng các ống 4x6mm

Nối thẳng ống 6mm

600 
 Ứng dụng: Cút nối ống 6mm sử dụng để nối 2 đoạn ống cùng cỡ 6mm (ống mềm PE 6mm hoặc ống nhỏ giọt microdrip 6mm) hoặc nối ống 6mm với ống nhánh dẫn nước PE 16mm, 20mm.