đầu tưới pop up

Khi có áp suất nước, đầu tưới sẽ tự động nhô lên, đảm bảo tính thẩm mỹ, tính an toàn, tưới đều nước và bền bỉ. Sản xuất bởi Hunter usa.