nelson

Điểm nổi bật của béc tưới Nelson là sản phẩm có độ chính xác cơ khí cao, bền bỉ, chất lượng hàng đầu thế giới đặc biệt đối với các sản phẩm như S10, R2000, R33 và dòng Big gun.