Nodolini

Súng tưới bán kính lớn Nodolini được sản xuất tại Italia, đất nước có nền công nghệ cơ khí chính xác phát triển rất cao. Chuyên tưới cánh đồng lớn như đồng mía, đồng cỏ chăn nuôi, tưới cây công nghiệp…