Showing all 1 result

Show sidebar
Nút cài ren 21mm
Close

Nút gài ren trong 21mm.

3,300 
Nút gài ren trong 21mm, dùng cho các sản phẩm như Tê 17mm x 21mm re ngoài và Nối ống 17 x 21mm ren ngoài Tạo thành Khởi thuỷ gài (Cút nối gài) và Tê gài trên ống dẫn 17mm.