phụ kiện ống 8mm

  • tê 8mm

   Tê 8mm

   2,700 
   Tê nối ống PE 8mm Sử dụng tê 8mm để nối ống 8mm các loại như ống nhỏ giọt Hydro…
  • Nối 8mm x ren ngoài 21mm

   Nối 8mm x ren ngoài 21mm

   10,000 
   Nối 8mm x ren ngoài 21mm Sử dụng nối ống 8mm các loại như ống nhỏ giọt Hydro Bloom 8mm…
  • Nối ống 8mm

   Nối 8mm

   1,800 
   Nối ống PE 8mm Sử dụng nối ống 8mm các loại như ống nhỏ giọt Hydro Bloom 8mm hoặc ống…
  • co 8mm

   Co 8mm

   2,700 
   Co nối ống PE 8mm Sử dụng nối ống 8mm các loại như ống nhỏ giọt Hydro Bloom 8mm hoặc…