phụ kiện ống 8mm

 • tê 8mm

  Tê 8mm

  2,700 
  Tê nối ống PE 8mm Sử dụng tê 8mm để nối ống 8mm các loại như ống nhỏ giọt Hydro…
 • Nối 8mm x ren ngoài 21mm

  Nối 8mm x ren ngoài 21mm

  10,000 
  Nối 8mm x ren ngoài 21mm Sử dụng nối ống 8mm các loại như ống nhỏ giọt Hydro Bloom 8mm…
 • Nối ống 8mm

  Nối 8mm

  1,800 
  Nối ống PE 8mm Sử dụng nối ống 8mm các loại như ống nhỏ giọt Hydro Bloom 8mm hoặc ống…
 • co 8mm

  Co 8mm

  2,700 
  Co nối ống PE 8mm Sử dụng nối ống 8mm các loại như ống nhỏ giọt Hydro Bloom 8mm hoặc…