Khởi thủy Tê 17mm

10,000 

in stock
SKU: OT1701

Đặc điểm sản phẩm

 • Công dụng: Là đầu ra nối từ ống PVC ra 2 đường ống PE (song song với đường ống PVC)
 • Vòng cao su đi kèm giúp khởi thuỷ bám chặt vào ống PVC.
 • Có 2 ren vặn ở 2 ren đầu ra giúp nối ống PE chặt hơn.
 • Nối ống PE có kích thước 17mm.

Mô tả

Đặc điểm sản phẩm

 • Công dụng: Là đầu ra nối từ ống PVC ra 2 đường ống PE (song song với đường ống PVC)
 • Vòng cao su đi kèm giúp khởi thuỷ bám chặt vào ống PVC.
 • Có 2 ren vặn ở 2 ren đầu ra giúp nối ống PE chặt hơn.
 • Nối ống PE có kích thước 17mm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khởi thủy Tê 17mm”

Đặc điểm sản phẩm

 • Công dụng: Là đầu ra nối từ ống PVC ra 2 đường ống PE (song song với đường ống PVC)
 • Vòng cao su đi kèm giúp khởi thuỷ bám chặt vào ống PVC.
 • Có 2 ren vặn ở 2 ren đầu ra giúp nối ống PE chặt hơn.
 • Nối ống PE có kích thước 17mm.

Đặc điểm sản phẩm

 • Công dụng: Là đầu ra nối từ ống PVC ra 2 đường ống PE (song song với đường ống PVC)
 • Vòng cao su đi kèm giúp khởi thuỷ bám chặt vào ống PVC.
 • Có 2 ren vặn ở 2 ren đầu ra giúp nối ống PE chặt hơn.
 • Nối ống PE có kích thước 17mm.

Đặc điểm sản phẩm

 • Công dụng: Là đầu ra nối từ ống PVC ra 2 đường ống PE (song song với đường ống PVC)
 • Vòng cao su đi kèm giúp khởi thuỷ bám chặt vào ống PVC.
 • Có 2 ren vặn ở 2 ren đầu ra giúp nối ống PE chặt hơn.
 • Nối ống PE có kích thước 17mm.

Đặc điểm sản phẩm

 • Công dụng: Là đầu ra nối từ ống PVC ra 2 đường ống PE (song song với đường ống PVC)
 • Vòng cao su đi kèm giúp khởi thuỷ bám chặt vào ống PVC.
 • Có 2 ren vặn ở 2 ren đầu ra giúp nối ống PE chặt hơn.
 • Nối ống PE có kích thước 17mm.

Link tất cả các thương hiệu – sản phẩm tưới có tại Nhà Bè Agri: Click vào đây