Quản lý tưới

Hội thảo về vai trò của quản lý tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sáng 5/11/2004, hội thảo Quốc tế về vai trò đa chức năng của quản lý tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, lồng ghép với quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Đồng thời diễn ra triển lãm giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển ngành Thủy lợi của Việt Nam và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo và triển lãm diễn ra từ ngày 5 đến7/11/2014 nhằm đối thoại, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm của các nước trong mạng lưới quốc tế về nước và hệ sinh thái đồng ruộng (INWEPF). Ngoài ra, hôi thảo bàn về vai trò đa chức năng của quản lý tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đồng thời, giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ của Việt Nam và quốc tế.

Tới dự có 17 nước thành viên INWEPF, Cơ quan phát triển Nhật Bản (JICA), Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Tập đoàn Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (KRC), ….

Về phía Việt Nam có các lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà quản lý của các đơn vị chuyên ngành, các cán bộ khoa học, cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan.