rivulis

Rivulis sản xuất và cung cấp các sản phẩm thiết bị tưới hiệu suất cao, giúp nâng cao năng suất trồng trọt. Sản phẩm của Rivulis đa dạng gồm các dòng dây nhỏ giọt (T-tape, D5000, Hydro PC, Hydrogol…); đầu nhỏ giọt (Supertif, Katif, và E1000); đầu tưới phun mưa, phun sương (FLF, Rondo, S2000…); Bộ điều khiển & van; thiết bị tưới cảnh quan; thiết bị lọc; tư vấn giải pháp tưới….
Rivulis là hãng thiết bị tưới lớn thứ hai trên thế giới, sau Netafim. Sản phẩm chất lượng, đa dạng, giá bán hợp lý.