thiết bị lọc nước

Lọc màng Rivulis 2"

Hỏi đáp về bộ lọc cho hệ thống nhỏ giọt (Câu hỏi 13)

1. Tôi nên sử dụng bộ lọc với cỡ mắt lưới là bao nhiêu?
2. Có cần gắn thiết bị lọc cho hệ thống tưới không?
3. Tác dụng của bộ lọc là gì?
4. Có cần phải vệ sinh bộ lọc thường xuyên không
5. Sự khác biệt giữa lọc màng (lưới) và lọc đĩa?