thời điểm bón phân cho cà phê

Bón phân, tưới nước kịp thời cho cà phê

Theo Viện Khoa học kỹ thuật nông-lâm nghiệp Tây Nguyên, mùa mưa của các tỉnh Tây Nguyên bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 10.

Dựa vào các kết quả nghiên cứu, Viện khuyến cáo đến các nông hộ và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên bón phân cho cây cà phê, nhất là cây cà phê đã đưa vào kinh doanh cho thu hoạch phải kịp thời, đúng cách, đủ hàm lượng, đúng thời điểm.

Tưới nước cho cây cà phê (Ảnh minh hoạ)
Tưới nước đúng thời điểm cho cây cà phê

Viện cũng khuyến cáo các nông hộ, các doanh nghiệp sử dụng các loại phân bón chuyên dụng nuôi trái cà phê để bón nhằm kích thích trái phát triển đều, chín tập trung vào cuối vụ, đồng thời tăng cường bón thêm phân hữu cơ, phân chuồng ủ hoai mục để vườn cây cho năng suất cao, ổn định.