tưới cà tím

tưới nhỏ giọt cho cây cà tím

Tưới nhỏ giọt cho cây cà tím

Thông tin dự án:

tưới nhỏ giọt cho cây cà tím
Tưới nhỏ giọt cho cây cà tìm bằng dây T-tape