tưới cảnh quan

thiết bị tưới cảnh quan cao cấp cho sân vườn, tiểu cảnh, hộ gia đình, khu dân cư, công viên, lươn đường giải phân cách… Các hãng nổi tiếng như DIG, Cellfast, Hunter, Rivulis.