Galcon Israel

Hẹn giờ tưới, van điện từ, bộ điều khiển hệ thống tưới Galcon – Israel