Dây tưới nhỏ giọt cảnh quan DIG Micro dripline

Giới thiệu ống tưới nhỏ giọt bù áp, chống hút ngược Excel PC – CV của DIG

Bên cạnh 02 tên tuổi lớn trong lĩnh vực tưới phun mưa cảnh quan chuyên nghiệp là Hunter và Rainbird, DIG chuyên nghiệp trong cung cấp các giải pháp tưới nhỏ giọt ứng dụng trong dân dụng, cảnh quan và các công trình thương mại. Điển hình là sản phẩm dây tưới nhỏ giọt cao cấp, tích hợp tính năng bù áp, chống hút ngược Excel PC – DV 17mm dripline

Continue reading