tưới nhỏ giọt cây trồng trong bịch

Tưới ớt tự động bằng que cắm nhỏ giọt Rivulis Dripeg

Tưới nhỏ giọt cho cây trồng trong bịch, chậu, túi nilon

Que cắm nhỏ giọt DripegDo đặc điểm của cây trồng và yêu cầu chất lượng, một số cây thường được trồng trong túi – bịch – chậu và đặt trong nhà kính.
Đối với các loại cây trồng này thì phương pháp tưới nhỏ giọt bằng que cắm cố định thường được áp dụng.
Hệ thống thiết bị bao gồm:
1. Hệ thống xử lý trung tâm (gồm bơm, hút phân, lọc, các loại van xả khí, điều áp, đồng hồ đo áp… giống các phương pháp tưới nhỏ giọt khác)
2. Hệ thống đường ống: Ống trục chính và ống nhánh LDPE
3. Hệ thống thiết bị tưới. Các thiết bị cho tưới nhỏ giọt bằng que cắm cho cây trồng trong túi, bịch, chậu:
Ở hệ thống thiết bị tưới của phương pháp này thường phức tạp hơn so với phương pháp tưới nhỏ khác (tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc hay tưới nhỏ giọt dọc hàng) bởi nó cần kết hợp giữa nhiều thiết bị khác nhau.

Ở video trên bà con có thể thấy nó gồm:
Đầu tưới nhỏ giọt thường áp dụng loại 2l – 4l hoặc 8l/h, đầu Supertif hoặc E1000
Thiết bị chia: có thể chia 1, 2 hoặc 4 (mỗi đầu nhỏ giọt chia tưới 1, 2 hoặc 4 chậu)
Ống dẫn nước LDPE cỡ 3x5mm
Và que cắm định vị (que Snapeg thường dùng với đầu chia 1; que dripeg thường dùng với đầu chia 2 hoặc 4)

Tham khảo thêm: Giải pháp tưới cho nhà kính