Béc tưới Thành Phát

Béc tưới thành phát bán kính tầm trung chuyên tưới cây công nghiệp như Cà phê, hồ tiêu, thanh long…