Tính toán cỡ ống, tổn thất áp suất trên đường ống, chiều dài ống…

Tính toán vận tốc nước và đường kính ống tối ưu trong hệ thống tưới

Công thức tính vận tốc nước dùng để tính toán tương quan giữa đường kính ống (đường kính trong của ống – Inside diameter ID) và vận tốc nước chảy trong ống.
Tương quan cơ bản: khi lưu lượng nước đi qua ống cố định, đường kính ống lớn thì vận tốc nước nhỏ và ngược lại.

Đọc Tiếp