Giới thiệu giải pháp tưới phun mưa

Lợi ích tưới phun mưa cho cây trồng: Giảm khô héo, tăng cường độ ẩm và cải thiện tiểu vùng khí hậu; nâng cao khả năng thẩm thấu, tránh hiện tượng tạo vũng và yếm khí; hạn chế hiện tượng phá vỡ kết cấu đất; hạn chế bụi và rửa trái, lá; nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu; tăng cường dinh dưỡng tổng thể; tăng cường tính mùn và hữu cơ cho đất….

Ống phun mưa (1)

Súng tưới phun mưa (23)

Béc phun mưa (9)