Giới thiệu giải pháp tưới phun mưa

Lợi ích tưới phun mưa cho cây trồng: Giảm khô héo, tăng cường độ ẩm và cải thiện tiểu vùng khí hậu; nâng cao khả năng thẩm thấu, tránh hiện tượng tạo vũng và yếm khí; hạn chế hiện tượng phá vỡ kết cấu đất; hạn chế bụi và rửa trái, lá; nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu; tăng cường dinh dưỡng tổng thể; tăng cường tính mùn và hữu cơ cho đất….

Tưới phun mưa cục bộ (22)

Thiết bị tưới cầm tay (4)

Xe tưới tự cuốn Irrifrance (3)

Súng tưới Ducar (16)