Danh mục phụ kiện ống PE
Phụ kiện kết nối ống pe và ống nhỏ giọt.
Phụ kiện các loại ống 6mm, 8mm, 16mm, 17mm, 20mm, 25mm.
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Nhà Bè Agri.

Các thương hiệu phụ kiện ống nhỏ giọt phổ biến: Phụ kiện Azud, Phụ Kiện Rivulis, Phụ kiện Teco

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm (2)

Phụ kiện ống LDPE 8mm (3)

Phụ kiện ống LDPE 6mm (6)

Phụ kiện ống LDPE 16mm (11)

Phụ kiện ống nhỏ giọt 17mm (7)

Phụ kiện ống LDPE 20mm (9)

Phụ kiện ống LDPE 25mm (9)

Phụ kiện đường ống khác (23)