Thiết bị tưới cảnh quan bao gồm các sản phẩm chuyên phục vụ tưới quy mô nhỏ cho hộ gia đình (tưới vườn, ban công, sân thượng) hay các sản phẩm tưới vườn qua cảnh quan khu đô thị…Các thương hiệu DIG – CELLFAST – HUNTER – RIVULIS

Béc tưới cảnh quan (10)

Bộ kit tưới cảnh quan (7)

Đầu tưới cảnh quan (7)

Phụ kiện tưới cảnh quan (9)