Thiết bị tưới nhỏ giọt

Banner Category

Cây ăn quả là loại cây đem lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây ăn quảtrong những năm qua đã mang lại nhiều ưu điểm vượt trội cho người dân trồng trọt. Đồng thời nền nông nghiệp nước ta ngày càng hiện đại, phát triển theo hướng công nghiệp hoá và công nghệ tưới nhỏ giọt này sẽ hứa hẹn mang tới năng suất hiệu quả cho bà con đồng thời giúp tiết kiệm, tối ưu hoá tác dụng của nước.

Thiết bị tưới nhỏ giọt bao gồm các sản chuyên phụ vụ cho tưới nhỏ giọt cây ăn trái, cây công nghiệp như dây ( ống ) dẫn nước, đầu tưới nhỏ giọt, ống PE, thiết bị lọc, thiết bị châm phân,...

Hiển thị 1–12 của 32 kết quả