Đầu tưới nhỏ giọt Rivulis

Đầu tưới nhỏ giọt Rivulis bao gồm: đầu nhỏ giọt Supertif, đầu nhỏ giọt E1000 và Katif. Trong đó phổ biến và nổi bật nhất là đầu nhỏ giọt Supertif.

Đầu nhỏ giọt Supertif là đầu bù áp, được sử dụng phổ biến cho tưới cây trồng trong túi nilon trong nhà kính. Ngoài ra thiết bị cũng được dùng nhiều cho tưới cây ăn trái, tưới vườn tường…

Hiển thị tất cả 4 kết quả