Teco là tập đoàn trọng tâm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tưới cho cảnh quan và nông nghiệp, trong những năm phát triển đã có hơn 800 sản phẩm với 200 khách hàng lớn trên khắp thế giới.

Sản phẩm nổi bật của Teco bao gồm đầu tưới nhỏ giọt và phun mưa cho cảnh quan cùng phụ kiện ngành tưới.

Béc tưới cảnh quan Teco (10)

Bộ KIT tưới Teco (1)

Đầu nhỏ giọt Teco (2)

Phụ kiện ống 6mm Teco (6)

Phụ kiện Teco (2)