Chúng tôi không áp dụng chính sách đổi, trả lại hàng trừ một số trường hợp như có sự nhầm lẫn trong quá trình tư vấn, lựa chọn thiết bị, hàng bị lỗi (sẽ áp dụng chính sách bảo hành).

Xin vui lòng liên hệ 08 3781 7787 để giải đáp trong từng trường hợp cụ thể.

Gửi ý kiến của bạn đến chúng tôi

Đảm bảo bạn nhập thông tin bắt buộc (*) được chỉ định. Mã HTML không được phép