DIG

DIG là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị tưới nhỏ giọt chuyên dùng cho cảnh quan chuyên nghiệp và nông nghiệp, nổi bật là các loại dây nhỏ giọt 6mm microdripline sử dụng trong tưới cảnh quan, tưới vườn tường, thiết bị điều khiển – hẹn giờ hệ thống tưới tự động.

Ngoài ra DIG cũng sản xuất các sản phẩm cao cấp dùng trong nông nghiệp như dây nhỏ giọt cuốn quanh gốc, ống LDPE dẫn nước trong hệ thống tưới nhỏ giọt.

Bộ kit tưới cảnh quan DIG (6)

Hẹn Giờ Tưới DIG (5)

Ống nhỏ giọt DIG (2)

Phụ kiện tưới cảnh quan Dig (11)

Van điện từ DIG (2)

Ống LDPE DIG (1)