Thương hiệu thiết bị tưới toàn cầu

Nhà Bè Agri là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thiết bị tưới của các thương hiệu thiết bị tưới nổi tiếng toàn cầu như Rivulis, Azud, Ducar, Cellfast,…Với rất nhiều thiết bị như dây tưới nhỏ giọt, đầu tưới nhỏ giọt, béc tưới bán kính lớn, hệ thống lọc, hệ thống châm phân và rất đa dạng các mẫu mã phụ kiện, ống nước.

ARKA (8)

AZUD (46)

BERMAD (4)

CND (47)

DIG (29)

DRIPTEC (7)

DUCAR (17)

Lực sĩ (2)

MIXTRON (3)

NBA (39)

RIVULIS (36)

TECO (22)

TROPICAL (4)

DEKKO (3)

CELLFAST (46)

HUNTER (6)