Từ những ngày đầu tiên thành lập năm 2013, Nhà Bè Agri luôn là đơn vị dẫn đầu cung cấp ống LDPE cho thị trường tưới Việt Nam.

Hiển thị kết quả duy nhất