Ống LDPE Rivulis gồm: Ống 3*5mm trắng và đen sử dụng với que cắm nhỏ giọt Rivulis Dripeg.

Hiển thị kết quả duy nhất