Showing all 4 results

Show sidebar
Dây tưới nhỏ giọt rau màu Dekko
Đóng

Ống tưới nhỏ giọt Dekko dày 0.2mm khoảng cách lỗ 20cm, 1.6 lít/giờ

Ống tưới nhỏ giọt rau - hoa - cây trồng theo hàng luống Dekko (DK 160220)

Ống tưới nhỏ giọt Dekko là sản phẩm của công ty Phúc Hà - Việt Nam.Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, có mức giá phù hợp với hầu hết bà con nông dân và khả năng cung cấp nhanh chóng do được sản xuất trong nước.
Dây tưới nhỏ giọt rau màu Dekko
Đóng

Ống tưới nhỏ giọt Dekko dày 0.2mm khoảng cách lỗ 30cm

Ống tưới nhỏ giọt rau - hoa - cây trồng theo hàng luống Dekko (DK 160230)

Ống tưới nhỏ giọt Dekko là sản phẩm của công ty Phúc Hà - Việt Nam.Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, có mức giá phù hợp với hầu hết bà con nông dân và khả năng cung cấp nhanh chóng do được sản xuất trong nước.
Dây tưới nhỏ giọt rau màu Dekko
Đóng

Ống tưới nhỏ giọt Dekko dày 0.2mm khoảng cách lỗ 40cm

Ống tưới nhỏ giọt rau - hoa - cây trồng theo hàng luống Dekko (DK 160240)

Ống tưới nhỏ giọt Dekko là sản phẩm của công ty Phúc Hà - Việt Nam.Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, có mức giá phù hợp với hầu hết bà con nông dân và khả năng cung cấp nhanh chóng do được sản xuất trong nước.
Dây tưới nhỏ giọt rau màu Dekko
Đóng

Ống tưới nhỏ giọt Dekko dày 0.2mm khoảng cách lỗ 50cm

Ống tưới nhỏ giọt rau - hoa - cây trồng theo hàng luống Dekko (DK 160250)

Ống tưới nhỏ giọt Dekko là sản phẩm của công ty Phúc Hà - Việt Nam.Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, có mức giá phù hợp với hầu hết bà con nông dân và khả năng cung cấp nhanh chóng do được sản xuất trong nước.