Danh mục phụ kiện ống PE

Phụ kiện kết nối ống pe và ống nhỏ giọt.
Phụ kiện các loại ống 6mm, 8mm, 16mm, 17mm, 20mm, 25mm.
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Nhà Bè Agri.

Các thương hiệu phụ kiện ống nhỏ giọt phổ biến: Phụ kiện Azud, Phụ Kiện Rivulis, Phụ kiện Teco

Cút nối thông minh (13)

Ống tải nước (1)

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm (2)

Phụ kiện ống 8mm (3)

Phụ kiện ống 6mm (7)

Phụ kiện ống 16mm (13)

Phụ kiện ống nhỏ giọt 17mm (10)

Phụ kiện ống 20mm (9)

Phụ kiện ống 25mm (9)