Chuyên Mục Hỏi Đáp Với Nhà Nông

Chuyên mục hỏi đáp các vướng mắc cũng như chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực tưới tự động

Lọc đĩa Azud 2 inch (60mm) Model AGL

Hiểu về khả năng lọc tinh của lưới lọc, đĩa lọc. Phân biệt đơn vị Micron và mesh (câu 19)

Thưa bà con, thưa người dùng thiết bị tưới. Trong một hệ thống tưới nhỏ giọt thì thiết bị lọc được xem là vị trí trung tâm, là trái tim của toàn hệ thống. Bởi thực ra yếu điểm lớn nhất của hệ thống tưới nhỏ giọt chính là dễ bị tắc nghẽn. Trong khi đó hệ thống lọc lại có những thông số kỹ thuật không phải ai cũng hiểu được. Đặc biệt là chỉ tiêu lọc tinh của đĩa lọc, màng lọc.

Đọc Tiếp