Chuyên Mục Hỏi Đáp Với Nhà Nông

Chuyên mục hỏi đáp các vướng mắc cũng như chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực tưới tự động

Tưới phun mưa cho vườn cà phê

Trong hệ thống tưới phun mưa, sử dụng đường ống có đường kính lớn hay nhỏ để phun được xa hơn.

Chúng tôi thường xuyên nhận được các câu hỏi của bà con về việc chọn cỡ ống trong hệ thống tưới phun mưa. Trong đó có nhiều bà con có cảm nhận rằng sử dụng cỡ ống nhỏ thì sẽ phun được xa hơn. Do đó chúng tôi xin gửi tới quý bà con phân tích của chúng tôi.

Đọc Tiếp