Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thiết bị châm phân và dưỡng chất Ez Flo Standard Capacity Main Line

Thiết bị châm phân & dưỡng chất tự động Ez Flo Standard Capacity Main Line (Công suất tiêu chuẩn) chuyên nghiệp cho người làm vườn.Ez Flo Standard Capacity Main Line gồm 04 cỡ dung tích:EZ 001-CX: 5.7 lítEZ 003-CX: 9.4 lítEZ 005-FX: 19 lítEZ 010-FX: 38 lít

Thiết bị châm phân và dưỡng chất Ez Flo Hose bid

Thiết bị châm phân & dưỡng chất tự động Ez Flo Hose Bib chuyên nghiệp cho người làm vườnEz flo Hose bid gồm 03 cỡ dung tích:2005 HB: 2.8 lít: Giá 1,900,000vnd 1010 HB: 3.8 lít: Giá 2,600,000vnd 2020 HB: 7.5 lítLink catalogue thiết bị châm phân Ez flo Hose Bib

Thiết bị châm phân và dưỡng chất Ez Flo High Capacity Main Line

Thiết bị châm phân & dưỡng chất tự động Ez Flo High Capacity Main Line (Công suất cao) chuyên nghiệp cho người làm vườn.Ez Flo High Capacity Main Line gồm 03 cỡ dung tích:EZ 010-HC: 38 lítEZ 017-HC: 66 lítEZ 025-HC: 95 lít

Thiết bị châm phân và dưỡng chất Ez Flo Engineered

Ez Flo Engineered gồm 04 cỡ dung tích:HF045: 170 lítHF046: 325 lít