Ước lượng số phân bón cần sử dụng

Điền vào các ô dữ liệu có sẵn; Để trồng ô cần được tính toán

Tính tỉ lệ pha trộn

Công thức này tính ra bao nhiêu phân bón bạn cần. Điền thông số vào một ô, ô trống còn lại sẽ tự động được tính toán

  • :1
  • %

Related Posts

Trả lời

Please rate*

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *