Tưới béc

Tính toán lưu lượng – cỡ họng béc tưới

Tính toán tưới béc trong hệ thống tưới

Công thức 1: Lưu lượng từ họng

Sử dụng công thức này để ước tính lưu lượng của béc tưới dựa trên áp lực nước và đường kính họng tưới

Thông số 1: Áp lực tại họng (bars)
Thông số 2: Đường kính họng (mm)
Kết quả trả về: Lưu lượng nước (lít/giây)

Áp suất tại béc tưới:
Đường kính họng béc:
Lưu lượng:

Công thức 2: Tính cỡ họng béc tưới

Sử dụng công thức này để tính kích thước cỡ họng béc tưới dựa trên áp lực đầu họng và lưu lượng từ họng

Thông số 1: Áp lực tại họng (bars)
Thông số 2: Lưu lượng từ họng (lít/giây, m3/giờ)
Kết quả trả về: Đường kính họng ( mm)

Áp suất:
Lưu lượng:
Đường kính họng béc:
Đánh giá

One thought on “Tính toán lưu lượng – cỡ họng béc tưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *