Drip Line Rate: Water application rate of drip irrigation.

Sprinkler Application Rate: Application rate based on nozzle diameter and spacing.

Nozzle Requirements: Water application rate from a given flow and area.

Water Application Rate: Find the flow rate using a given pressure and diameter, or find the nozzle diameter for a given pressure and flow rate.

Pipeline Pressure Loss: Calculate the pressure loss in a pipe with evenly spaced outlets, such as a sprinkler lateral or a manifold, or minimum pipe size in the same based on the maximum allowable pressure loss.

Thiết bị châm phân - bón phân tự động Ez flow

Công thức tính toán tỉ lệ pha trộn phân bón trong hệ thống tưới

Công thức tính toán tỉ lệ pha trộn phân bón trong hệ thống tưới giúp bà con nông dân dễ dàng tính toán một trong các chỉ tiêu: Số lượng phân cần tưới, lượng nước cần tưới, tỉ lệ pha trộn hay thời gian cần tưới.

Continue reading

Tổn hao áp suất trong đường ống

Tính tổn thất áp suất đường ống

Tính toán tổn hao áp suất nước trong đường ống luôn là bài toán khó nhất trong việc tính toán và thiết kế hệ thống tưới. Tính đúng và đủ áp suất đặc biệt quan trong đối với sự chính xác các thông số kỹ thuật, đặc biệt trong hệ thống tưới phun mưa.
Tổn hao áp suất nước trong đường ống phụ thuộc vào các yếu tố: Lưu lượng nước chảy qua đường ống trên một khoảng thời gian nhất định (m3/h hoặc lít/giây); đường kính trong của ống; chiều dài ống dẫn; chất liệu bề mặt trong của ống.

Continue reading

Tính toán chọn cỡ ống tối ưu trong hệ thống tưới

Tính toán vận tốc nước và đường kính ống tối ưu trong hệ thống tưới

Công thức tính vận tốc nước dùng để tính toán tương quan giữa đường kính ống (đường kính trong của ống – Inside diameter ID) và vận tốc nước chảy trong ống.
Tương quan cơ bản: khi lưu lượng nước đi qua ống cố định, đường kính ống lớn thì vận tốc nước nhỏ và ngược lại.

Continue reading