Tưới phân

Công thức tính lượng phân bón trong hệ thống tưới béc

nhà bè agri

Công thức tính toán lượng phân bón cần dùng trong hệ thống tưới béc

Công thức tính tổng lượng phân (kg, hoặc lít) trên một lần tưới dựa trên tỉ lệ pha trộn (kg/ha), độ đậm đặc (kg/lít) cũng như khoảng cách giữa các béc tưới.

Các đại lượng sử dụng trong công thức:

  • Khoảng cách giữa các béc tưới
  • Khoảng cách giữa các hàng béc
  • Lượng phân sử dụng cho một héc ta
  • Độ đậm đặc của phân bón

Kết quả trả về:

  • Diện tích một lần có thể tưới
  • Lượng phân bón sử dụng (theo trọng lượng: kg)
  • Lượng phân bón sử dụng (theo dung tích: lít)

Phần công thức

Khoảng cách giữa các béc tưới:
Khoảng cách giữa các hàng béc tưới:
Số lượng béc cho một lần tưới:
Lượng phân bón cho một hécta (kg/ha):
Độ đậm đặc của phân bón (kg/lít):
Diện tích cho một lần tưới:
Lượng phân bón sử dụng cho một lần tưới (theo trọng lượng: kg):
Lượng phân bón sử dụng cho một lần tưới (theo dung tích: lít)):

Công thức tính toán lượng thuốc diệt cỏ

Khoảng cách giữa các béc tưới:
Khoảng cách giữa các hàng béc tưới:
Số lượng béc cho một lần tưới:
Lượng thuốc dùng cho 1 hécta:
Diện tích một lần tưới:
Lượng thuốc dùng cho một lần tưới:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *