Các công thức, hướng dẫn pha trộn, tỉ lệ và hàm lượng phân. Ngoài ra các công thức cũng giúp tính toán tốc độ, thời gian châm phân trong hệ thống tưới

Tính độ đậm đặc tối đa của phân bón trong hệ thống tưới

Nhiều loại phân bón có chỉ dẫn nồng độ, độ đậm đặc tối đa cho phép khi hòa tan trong hệ thống tưới để hạn chế hiện tượng ăn mòn, tắc đường ống, và các vấn đề khác có thể phát sinh. Công thức này dùng để tính toán nồng độ hòa tan nên áp dụng cho hệ thống tưới.

Đọc Tiếp

Tính nồng độ hóa chất trong hệ thống tưới nhỏ giọt

Công thức dùng để tính toán tốc độ bơm phân hợp lý để kiểm soát nồng độ phân bón trong hệ thống tưới. Đây là công thức khá phổ biến và cần thiết trong hệ thống tưới nhỏ giọt để ngăn chặn sự phát triển của nấm – tảo chẳng hạn

Đọc Tiếp