Chuyên mục tưới phân

Các công thức, hướng dẫn pha trộn, tỉ lệ và hàm lượng phân. Ngoài ra các công thức cũng giúp tính toán tốc độ, thời gian châm phân trong hệ thống tưới. Đặc biệt là các nội dung về tưới phân. 

nhà bè agri

Tính độ đậm đặc tối đa của phân bón trong hệ thống tưới

Nhiều loại phân bón có chỉ dẫn nồng độ, độ đậm đặc tối đa cho phép khi hòa tan trong hệ thống tưới để hạn chế hiện tượng ăn mòn, tắc đường ống, và các vấn đề khác có thể phát sinh. Công thức này dùng để tính toán nồng độ hòa tan nên áp dụng cho hệ thống tưới.

Đọc Tiếp