Tưới phân

Công thức tính lượng nước tối thiểu để hòa tan phân

Công thức tính lượng nước tối thiểu để hòa tan phân

Để hòa tan hoàn toàn phân bón, chúng ta cần xác định lượng nước tối thiểu để đảm bảo hòa tan chúng. Công thức được tính toán dựa trên độ hòa tan của mỗi loại phân.

Có thể cho nhiều nước hơn lượng nước tối thiểu khi hòa tan phân.

Total Chemical Mixture:
Chemical Solubility:
Minimum Added Water:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *