Tưới phân

Tốc độ bón phân theo mẻ / lô / diện tích lớn

nhà bè agri

Tốc độ bón phân theo mẻ / lô / diện tích lớn

Tính toán tỉ lệ, tốc độ châm phân cho một mẻ, hoặc áp dụng với số lượng, quy mô bón phân lớn.

Chemical Injection Volume:
Injection Time:
Chemical Injection Rate:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *