Tưới phân

Công thức hiệu chỉnh thời gian bón phân qua hệ thống tưới

Công thức hiệu chỉnh tốc độ bơm phân

Bơm sẽ được hiệu chỉnh ở một tỉ lệ chính xác. Bơm được hiệu chỉnh đúng có nghĩa bơm sẽ đưa hết số lượng phân bón theo mức thời gian định sẵn. Ví dụ cần bơm hết 1m3 phân trong khoảng 30 phút tưới.

Nếu bơm hết số lượng phân trong một khoảng thời gian định trước, nghĩa là phân đã được đưa vào hệ thống quá nhanh. Theo ví dụ trên, nếu tưới hết 1m3 phân trong khoảng thời gian 20 phút, đồng nghĩa với việc bơm châm phân đã hoạt động vượt quá công suất.

Set Injection Rate:
Container Size:
Fill Time:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *