Tưới phân

Tính độ đậm đặc tối đa của phân bón trong hệ thống tưới

nhà bè agri
Chemical Injection Rate:
Water Flow Rate:
Solution Concentration:
%

Nồng độ đậm đặc tối đa của phân bón trong hệ thống tưới

Nhiều loại phân bón có chỉ dẫn nồng độ, độ đậm đặc tối đa cho phép khi hòa tan trong hệ thống tưới để hạn chế hiện tượng ăn mòn, tắc đường ống, và các vấn đề khác có thể phát sinh. Công thức này dùng để tính toán nồng độ hòa tan nên áp dụng cho hệ thống tưới.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *